Servizo de asesoramento de I+D+i

Servizo recurso 01
Servizo recurso 02
Servizo recurso 03

O Clúster Audiovisual Galego pon á disposición dos seus asociados un Servizo de asesoramento de I+D+i co obxectivo de prestar a asistencia técnica, a través do equipo de consultores, que permita identificar e poñer en marcha os proxectos susceptibles de ser financiados por programas nacionais e internacionais.

O Servizo de Xestión do I+D del CLAG é un gabinete de asesoramento e titoría especializado á disposición dos asociados con ideas ou proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación, aos que lles ofrece un soporte técnico áxil e personalizado para conseguir un deseño acorde coas alternativas de financiamento público.

Este Servizo pretende ser un referente para as empresas do CLAG que desexen aportar diferenciación e valor engadido á súa oferta actual, explorar oportunidades de negocio innovadoras ou modernizar os seus procesos en base á asimilación de novas tecnoloxías ou métodos, co consecuente incremento do beneficio empresarial.

Así o CLAG pon á disposición dos seus asociados na medida que o desexen:

  • Información sobre fontes de financiamento existentes para o desenvolvemento dos seus proxectos de I+D+i (por exemplo: I2C, FEDER INTERCONECTA, etc.).
  • Asesoramento técnico na definición dos seus proxectos de I+D+i e na redacción das súas propostas.
  • Seguimento das propostas presentadas para o seu financiamento público.
  • Identificación de socios científicos, tecnolóxicos ou empresariais con capacidade para colaborar nas accións que a empresa non aborde internamente.
  • Alertas informativas, aprendizaxe, etc.

O servizo ofrecido polo CLAG caracterízase por:

  • Unha forte orientación práctica, na que prima facilitar a presentación de proxectos de I+D+i.
  • Un trato personalizado e adaptado ás necesidades e intereses de cada usuario.
  • A experiencia e alta cualificación do equipo de expertos no deseño e formulación de proxectos de I+D+i.
  • Coñecemento das oportunidades tecnolóxicas e de innovación aplicables ao sector audiovisual.
Comparte: